Żegnamy prof. dr hab. n. przyr. Mirosławę Humiczewską-Rajską

28.02.2023 Ogłoszenia

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 22 lutego 2023 r. zmarła przeżywszy 87 lat prof. dr hab. n. przyr. Mirosława Humiczewska-Rajska, kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Medycznej w latach 1977–1999. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie wyrazy współczucia składa Rektor, Senat i społeczność akademicka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się 1 marca 2023 r. o godz. 12.15 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie w nawie bocznej nr 3, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886