Elektroniczny obieg dokumentów

30.11.2021 Ogłoszenia

Z początkiem grudnia br. rusza w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym system ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD). To system, dzięki któremu wyeliminowany będzie w uczelni papierowy obieg dokumentów, a zastąpi go elektroniczny.

EZD podniesie efektywność realizacji spraw procedowanych w uczelni, skróci czas przepływu informacji, wprowadzi elektroniczny wgląd w przebieg i historię sprawy. Wpłynie też korzystnie na środowisko – m.in. poprzez ograniczenie druku kopii dokumentów do niezbędnego minimum.

Kierownicy administracyjni PUM zostali przeszkoleni w zakresie obsługi systemu, a osoby obsługujące EZD mogą korzystać z kompleksowej informacji, umieszczonej w Intranecie PUM. Do ich dyspozycji pozostają też konsultanci EZD.

System ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ wpisuje się w szerokie działania mające na celu poprawę efektywność pracy w uczelni. Jest także istotnym elementem działań PUM-u z zakresu ochrony środowiska, po już wdrożonej segregacji odpadów, realizowanych inwestycjach fotowoltaicznych, czy członkostwie w klastrze energetycznym SGE.

Informacja dla pracowników > wszystkie informacje znajdą Państwo w Intranecie PUM.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886