Important information

04.09.2020 Ogłoszenia

Pomeranian Medical University in Szczecin does not cooperate with company "MiS - Medizinstudium in Stettin".

This company never asked the University to be our representative.

Dear candidates, please be informed  the main source for all the information about the admissions process established for  the Faculty of Medicine and Dentistry (the programs conducted in English language)
as well as payments is the web page of the University.

......................................

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie nie współpracuje z firmą „MiS - Medizinstudium in Stettin”.

Firma ta nigdy nie prosiła Uczelni o bycie naszym przedstawicielem.

Szanowni Kandydaci, informujemy, że głównym źródłem wszelkich informacji o rekrutacji na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny (programy prowadzone w języku angielskim)
oraz o płatnościach jest strona internetowa Uczelni.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886