Informacja dla kandydatów na studia

21.08.2020 Ogłoszenia

Szanowni Kandydaci !!

Na parterze w holu Uczelni zostały wystawione 3 pojemniki
(po jednym dla każdego z Wydziałów, z wymienionymi kierunkami studiów).
Prosimy o wrzucanie do nich dokumentów w terminach wskazanych na listach rankingowych.
Komplet wymaganych dokumentów powinien znajdować się w opisanej kopercie
(imię, nazwisko, kierunek studiów).footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886