Artemis - kreujemy nowoczesność

22.04.2024 Ogłoszenia

Innowacyjność – takie cuda tylko na PUM!  

Jedną z ważniejszych idei naszej uczelni jest wychodzenie naprzeciw studentom w aspekcie wdrażania innowacyjnych metod kształcenia. Rozwój cyfryzacji, sztucznej inteligencji, rozszerzona rzeczywistość oraz wykorzystanie modeli 3D jest nieodzownym elementem dzisiejszej dydaktyki.

Przedstawiamy Państwu kolejny materiał, krótki film, gdzie mogą Państwo zobaczyć, jak kreujemy nowoczesność w naszej Alma Mater.

ARTEMIS - film

Platforma ARTEMIS umożliwia studentom i wykładowcom łatwe korzystanie z zasobów poprzez uwierzytelnianie za pomocą loginu i hasła z Wirtualnego Dziekanatu.

Artemis to innowacyjne repozytorium anatomicznych i realistycznych modeli 2D oraz 3D, przeznaczone do wykorzystania w grach oraz aplikacjach edukacyjnych. Celem tego repozytorium jest nie tylko rozwój zaawansowanych technologii Przetwarzania Uczenia Maszynowego (PUM), ale także poszerzenie dostępności do materiałów cyfrowych, takich jak zdjęcia preparatów oraz zdjęcia RTG w formacie 2D, a także anatomiczne modele 3D, modele 3D na bazie obrazowania oraz modele 3D wizualizujące budowę komórek w formacie 3D.

Modele 3D oraz zdjęcia preparatów zintegrowane w systemie Artemis mają na celu ułatwienie zrozumienia budowy tkanek, narządów, układu kostnego oraz różnych kategorii patologii. Te modele będą dostępne poprzez różnorodne technologie, w tym rozszerzoną rzeczywistość (AR), wirtualną rzeczywistość (VR), mieszanej rzeczywistości (MR), oraz za pomocą rozbudowanego przeglądarkowego eksploratora modeli 3D.

Artemis zawiera szereg elementów, takich jak rzeczywisty oraz anatomiczny układ kostny, rzeczywiste oraz anatomiczne modele 3D narządów, modele anatomiczne układów (np. krwionośny, oddechowy), oraz interaktywne atlasy, w tym Atlas Histologiczny, Atlas Patomorfologiczny umożliwiający e-lerning w czasie rzeczywistym, Atlas Embriologiczny prezentujący modele 3D wraz z opisem stadium rozwoju płodu/dziecka, Atlas RTG zawierający zdjęcia rentgenowskie z opisem zmiany chorobowej, oraz Atlas EKG prezentujący cyfrowe zapisy z badań w interaktywnej formie.

Z biegiem czasu, w platformie Artemis będzie dostępnych coraz więcej atlasów oraz narzędzi dydaktycznych, otwierając nowe możliwości w edukacji i przyspieszając digitalizację procesów.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886