Kasa w Rektoracie - zamknięta

23.03.2020 Ogłoszenia

Od dnia 19 marca 2020 r. kasa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zostaje zamknięta. Wszelkie płatności będą dokonywane w formie przelewów na wskazane rachunki bankowe.

Wpłat należy dokonywać na niżej wskazane rachunki (Santander Bank Polska S.A.):

  • rozliczenia ogólne: 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 PLN
  • rozliczenia dotyczące ZFŚŚ : 35 1090 1492 0000 0001 0062 1329 PLN
  • opłaty za studia, akademik, legitymacje, itp.: na indywidualne konto studenta
  • opłaty za studia, akademik, legitymacje, itp. dla studentów English Program i Asklepios Program:
  • wnoszone w walucie obcej na konto: PL26 1090 1492 0000 0001 0610 5774 EUR
  • wnoszone w walucie obcej na konto: PL57 1090 1492 0000 0001 0613 8196 USD
  • wnoszone w złotówkach na konto: 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 PLN
  • pozostałe rozliczenia: na wskazany na stronie PUM rachunek bankowy dedykowany dla poszczególnych płatności.

 

Od miesiąca kwietnia 2020 r. obrót gotówkowy będzie realizowany wyłącznie za pośrednictwem kas bankowych we wskazanych uprzednio oddziałach banku.

Komunikat nr 1/2020 Kanclerza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 19.03.2020 r.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886