Koronawirus COVID -19 (SARS CoV-2) - komunikat nr 2

13.03.2020 Ogłoszenia

Komunikat nr 2 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  z   dn. 9-03-2020.

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem COVID-19 (SARS CoV-2), w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym wprowadza się następujące środki prewencyjne:

 1. powołuje się Kryzysowy Zespół Epidemiologiczny (zwany dalej Zespołem)
  w następującym składzie:
  1. prof. dr hab. Bogusław Machaliński – Rektor PUM jako Przewodniczący,
  2. prof. dr hab. Miłosz Parczewski – specjalista w zakresie chorób zakaźnych  jako zastępca Przewodniczącego,
  3. prof. dr hab. Anna Jurczak – specjalista w zakresie epidemiologii,
  4. mgr. inż. Krzysztof Goralski – Kanclerz PUM jako koordynator zespołu,
  5. prof. dr hab. Barbara Dołęgowska – Prorektor ds. dydaktyki,
  6. prof. dr. hab. Jerzy Samochowiec – Prorektor ds. nauki,
  7. prof. dr hab. Piotr Gutowski – Prorektor ds. klinicznych,
  8. prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski – Prorektor ds. rozwoju,
  9. prof. dr hab. Leszek Domański – Dziekan Wydziały Medycyny i Stomatologii,
  10. prof. dr hab. Anna Jakubowska – Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej,
  11. prof. dr hab. Beata Karakiewicz – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu,
  12. dr Konrad Jarosz – Dyrektor SPSK Nr 1,
  13. mgr Marcin Sygut – Dyrektor SPSK Nr 2,
  14. mgr Lidia Dryhinicz – Specjalista ds. BHP,
  15. Sławomir Waliszewski – Inspektor ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego,
 2. informacje o zdarzeniach i zagrożeniach związanych z koronawirusem należy przekazywać ww. Zespołowi za pośrednictwem Koordynatora Zespołu, do wiadomości Przewodniczącego Zespołu,
 3. zajęcia w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej PUM, w ramach których przewidziana była praca z pacjentem zostają zastąpione inną formą zajęć,
 4. prowadzenie zajęć umiejscowionych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Arkońskiej w innych miejscach (w szczególności w Centrum Symulacji Medycznej) w formie seminariów,
 5. prowadzenie zajęć, w ramach których przewidziane jest korzystanie ze środków ochrony osobistej (jednorazowe fartuchy i maseczki ochronne) w innej formie, w szczególności w postaci seminariów lub ćwiczeń warsztatowych,
 6. studentom pochodzącym z Włoch zaleca się nie podróżowanie do kraju – studenci, który mimo powyższego pojadą do Włoch mogą nie zostać dopuszczeni do zajęć po powrocie do Polski – przed podróżą student powinien poinformować o wyjeździe dziekana lub prodziekana,,
 7. studentom pochodzącym z innych krajów, w tym w ramach Programu Erasmus+, w których utrzymuje się transmisja koronawirusa zaleca się zrezygnowanie z podróży do kraju lub ich ograniczenie do niezbędnego minimum – przed podróżą student powinien poinformować o wyjeździe dziekana lub prodziekana,
 8. wstrzymane zostają wyjazdy zagraniczne na konferencje, sympozja itp. do krajów, w których utrzymuje się transmisja koronawirusa,
 9. zakazuje się organizowania konferencji, sympozjów itp. z udziałem osób z krajów, w których utrzymuje się transmisja koronawirusa, a w zakresie wydarzeń już zorganizowanych zaleca się odwołanie przyjazdu ww. osób,
 10. wstrzymuje się uczestnictwo PUM w Dniach Otwartych z udziałem uczniów szkół średnich z regionu województwa zachodniopomorskiego.

Sytuacja kryzysowa jest na bieżąco monitorowana przez Zespół i zalecenia co do podejmowanych w tym zakresie środków ostrożności będą aktualizowane.

Powyżej wskazane zalecenia obowiązują do odwołania.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886