Koronawirus COVID -19 (SARS CoV-2) - komunikat nr 8

10.04.2020 Ogłoszenia

Komunikat nr 8 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  z dn.10.04.2020 r.

Mając na uwadze zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję iż  w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. pozostają w mocy dotychczasowe ustalenia zawarte w treści Komunikatu Rektora Nr 3/2020, Nr 4/2020 i Nr 7/2020, w szczególności w zakresie:
1) zawieszenia kształcenia na studiach, kształcenia doktorantów, kształcenia na studiach podyplomowych i innych formach,  
2) prowadzenia zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
3) możliwości wykonywania „pracy zdalnej”.

W przypadku nauczycieli akademickich kierownik jednostki poleca „pracę zdalną” w formie ustnej bez konieczności składania dokumentu „Polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej”.

Zobowiązuję kierowników jednostek do zorganizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania jednostki. 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886