Kto będzie nas leczył?

07.04.2023 Ogłoszenia

Odpowiedź na to pytanie jest najważniejszym wyzwaniem systemu ochrony zdrowia. Jest też zadaniem, przed którym stoi środowisko akademickie w Polsce. Jak przygotować pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu? W jakie kluczowe kompetencje muszą być wyposażeni? Jak zbalansować potrzeby ilościowe i jakościowe? Poszukując odpowiedzi na te kluczowe pytania Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) zaprasza na konferencję pn. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Zapraszamy przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwiązywanie problemu kadrowego w systemie ochrony zdrowia – pracowników Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, środowiska akademickiego PUM, przedstawicieli izb, towarzystw i organizacji pacjentów. Poruszana podczas spotkania tematyka dotyczyć będzie standardów kształcenia, udziału nowych technologii, interdyscyplinarności kluczowej dla dobrego funkcjonowania systemu, a także wyzwań związanych z komunikacją. Podsumowaniem konferencji będą rekomendacje przygotowane przez KRAUM. Konferencja objęta została patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja i program znajduje się na STRONIE.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: konferencjakraum@umw.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886