Ludzie Nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu

20.05.2022 Ogłoszenia

W kwietniu 2022 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu uzyskała dr Karolina Jakubczyk.

Stopień doktora habilitowanego uzyskała na postawie dorobku naukowego i cyklu prac zatytułowanych: „Właściwości antyoksydacyjne surowców i produktów pochodzenia roślinnego”.

Adiunkt w Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Absolwentka kierunku biotechnologia medyczna na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie oraz technologia żywności i żywienie człowieka
na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Główne zainteresowania naukowe dotyczą składu fitochemicznego surowców roślinnych oraz żywności, a także ich właściwości antyoksydacyjnych. Autor oraz współautor publikacji naukowych z zakresu fitoterapii oraz żywienia człowieka.

Współautor złożonego patentu nr P.427811 „Sposób oceny zdolności antyoksydacyjnych substancji i preparatów roślinnych, kosmetycznych, żywności lub osocza z wykorzystaniem spektrofotometrii odczynnika ABTS”. Kierownik grantu „Inkubator Innowacyjności+”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt.: „Wykorzystanie nowych surowców roślinnych o wysokim potencjale antyoksydacyjnym w profilaktyce anti-aging”.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886