Mobilny wymazobus dla studentów PUM

25.09.2020 Ogłoszenia

Do dyspozycji studentów i dydaktyków PUM zostaje oddany mobilny wymazobus, który należy wezwać w przypadku wystąpienia objawów budzących podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u osób/osoby biorącej udział w zajęciach dydaktycznych.

Konieczność pobrania wymazu należy zgłosić telefonicznie do Komisji ds. Zagrożenia Epidemiologicznego PUM, która również poinstruuje co do dalszego postępowania.

Telefon: +48 517 217 944

Do czasu przyjazdu wymazobusa, osobę oczekującą na pobranie wymazu należy odizolować od osób trzecich w strefie nadzoru epidemiologicznego, wskazanej przez ww. komisję.

Działanie jest kontynuacją realizacji zarządzenia Rektora 135/2020, przyjęte decyzją Kanclerza PUM, Komunikatem nr 11.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886