Nabór do Pocztu Sztandarowego

11.03.2021 Ogłoszenia

Drodzy Studenci!  Mamy zaszczyt poinformować, że w PUM powstaje profesjonalna DRUŻYNA POCZTU SZTANDAROWEGO. W jej skład wejdzie minimum 15 osób – siedem studentek i ośmiu studentów. Formułowana będzie cyklicznie, z kadencją na rok.

Poczet sztandarowy – najczęściej trzyosobowy, asystuje kilkunastu uroczystościom uczelni, m.in. inauguracjom roku akademickiego, absolutoriom, czy ceremoniom pogrzebowym zasłużonych pracowników PUM.

Opiekę nad POCZTEM SZTANDAROWYM PUM obejmie prof. Dariusz Chlubek, Prorektor ds. Promocji i Współpracy Regionalnej, przy wsparciu Prorektor ds. Dydaktyki, Kanclerza PUM oraz Biura Promocji i Informacji.

Zapraszamy do DRUŻYNY POCZTU SZTANDAROWEGO PUM!

  • Chętnych prosimy o deklarację e-mailem na adres: potwierdzam@pum.edu.pl
  • Czekamy na deklaracje do 25 marca 2021 roku (imię, nazwisko, rok studiów i kierunek).
  • 29 marca br. o godz. 14.30 w Rektoracie odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym omówimy kwestie formalno-organizacyjne.
  • Zadeklarowane osoby zostaną poinformowane o programie spotkania mailem.

Do zobaczenia!


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886