Nagrody Rektora

30.10.2020 Ogłoszenia

5 listopada br. upływa termin składania wniosków o przyznanie nagród rektora, udzielanych pracownikom PUM niebędącym nauczycielami akademickimi na podstawie Zarządzenia 118/2012 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 27 września 2012 r.

Nagrodę rektora w danym roku może otrzymać pracownik, który rozpoczął pracę na Uniwersytecie nie później niż 2 stycznia oraz nie został ukarany karą za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, o której mowa w art. 108 kodeksu pracy.

Bezpośredni przełożony wnioski składa w Dziale Kadr PUM.

Zarządzenie nr 118/2012.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886