„Najlepsi z najlepszych! 4.0”- projekt wsparcia wybitnych studentów

09.03.2021 Ogłoszenia

Do 15 marca br. można aplikować do programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0”. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Minister Edukacji i Nauki.

W tej edycji projektu uzdolnieni studenci otrzymają dofinasowanie, które umożliwi im większe zaangażowanie w inicjatywy naukowe. Program służy wspieraniu rozwoju naukowego, kreatywności i innowacyjności. Jego spodziewanym efektem będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach naukowych. Konkurs ma być zachętą do prowadzenia i rozwijania pracy naukowej w przyszłości. Z tegorocznego wsparcia będzie mogło skorzystać przynajmniej 130 wybitnie uzdolnionych studentów.

Program jest przeznaczony dla studentów, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Więcej informacji.

Zainteresowanych odsyłamy do Wirtualnego Dziekanatu PUM po szczegóły.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886