Nowe nazwy szpitali klinicznych PUM

05.01.2024 Ogłoszenia

Od stycznia bieżącego roku nastąpiła zmiana nazw dwóch szpitali klinicznych w Szczecinie. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przyjął nową nazwę: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie. Natomiast Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie zmienił swoją nazwę na Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie.

Decyzję o zmianie nazw podjął Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, będącego podmiotem tworzącym obie placówki. Nowa nazwa została wkomponowana w dotychczasowe logotypy szpitali. W związku z tym, planowane są prace dostosowujące zewnętrzny wizerunek szpitali do nowych nazw, obejmujące m.in. tablice informacyjne, strony internetowe, oraz adresy mailowe w nowych domenach. Istotne jest podkreślenie, że zmiana dotyczy wyłącznie nazwy, a pozostałe dane, takie jak NIP, REGON, KRS, numery rachunków bankowych, numery telefonów oraz adres siedziby, pozostają bez zmian. Oba szpitale pozostają pod opieką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a ich działalność obejmuje kompleksową opiekę medyczną, prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie kadry medycznej.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, zlokalizowany przy ul. Unii Lubelskiej, oferuje bogatą bazę leczniczą, liczne kliniki i oddziały specjalistyczne, a także Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych. Z kolei Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, mieszczący się na Pomorzanach, posiada różnorodne placówki, w tym Bank Mleka Kobiecego i znaczący Ośrodek Dializ. Oba szpitale pełnią również funkcję edukacyjną, prowadząc kształcenie przed- i podyplomowe oraz aktywnie uczestnicząc w działalności naukowo-badawczej, mającej na celu rozwój medycyny i podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych. Warto zaznaczyć, że szpitale nie tylko obsługują mieszkańców Szczecina, lecz także pacjentów z całego Pomorza Zachodniego i innych sąsiednich regionów kraju.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886