Nowy konsultant wojewódzki z PUM

19.04.2022 Ogłoszenia

Na początku kwietnia br. nową konsultantką wojewódzką w dziedzinie okulistyki została prof. Anna Machalińska, kierownik I Katedry i Kliniki Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Profesor Anna Machalińska jest współzałożycielką Zachodniopomorskiego Banku Tkanek Oka w Szczecinie, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie okulistyki, egzaminatorem European Board of Ophthalmology, recenzentem projektów NCN z zakresu okulistyki. A także autorką licznych publikacji naukowych w czasopismach okulistycznych, uczestniczką i koordynatorką wielu projektów naukowo-badawczych, finansowanych m.in. ze środków NCBiR, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ABM, MNiSW , NCN oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Po raz pierwszy na świecie przeprowadziła unikatowe leczenie pacjentów ze zwyrodnieniem siatkówki, w oparciu o autorski protokół polegający na doszklistkowym podaniu wyselekcjonowanej populacji komórek szpiku kostnego. Specjalizuje się w chirurgii przedniego oraz tylnego odcinka oka, m.in.: zaćmy, jaskry i chirurgii rogówki, chirurgii szklistkowo-siatkówkowej oraz diagnostyce i leczeniu laserowym chorób siatkówki. Zorganizowała wiodące w Polsce centrum kliniczne przeszczepów rogówki, gdzie wykonuje zabiegi w oparciu o najnowocześniejsze techniki operacyjne chirurgii mikroinwazyjnej.

Nominację wręczył Wojewoda Zachodniopomorski pan Zbigniew Bogucki. Serdecznie gratulujemy!footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886