Żegnamy Weronikę Nieznanowską - Dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w latach 1984-1992

03.06.2024 Ogłoszenia

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 28 maja 2024 r., w wieku 92 lat zmarła Weronika Nieznanowska – polonistka, nauczyciel akademicki, starszy kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w latach 1984-1992.

Urodzona 12 stycznia 1932 r. w Lidzie, woj. nowogródzkie. Wywieziona wraz z rodziną do Kazachstanu powróciła do Polski w 1946 r. W 1959 r. rozpoczęła pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie (obecnie Książnicy Pomorskiej).
W 1974 r. uzyskała tytuł bibliotekarza dyplomowanego. Prowadziła zajęcia w szczecińskiej filii Zaocznego Policealnego Studium Bibliotekarskiego w Warszawie. Pracowała także jako nauczyciel języka polskiego w szkole średniej.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona została: Odznaką Honorową Gryfa Pomorskiego (1975), Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1977), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993) i Krzyżem Zesłańców Syberyjskich (2005).

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, w czwartek 6 czerwca 2024 r. o godz. 10:00.
Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie Zmarłej na Cmentarz Centralny przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie. Dla uczestników pogrzebu, pod Bazylikę zostanie podstawiony autokar, który po zakończeniu uroczystości pogrzebowych (kwatera 6C) powróci do głównej bramy Cmentarza Centralnego.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886