Odszedł dr n. przyr. Stanisław Tustanowski

08.01.2024 Ogłoszenia

Odszedł doc. dr n. przyr. Stanisław Tustanowski, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w latach 1974-2000. Urodzony 8 maja 1933 r. w Tarnopolu. Studia inżynieryjne na Politechnice Szczecińskiej ukończył w 1956 r. W 1964 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych na podstawie rozprawy: „Chromatograficzne rozdzielanie anionów nieorganicznych na częściowo odwodnionych wodorotlenkach żelazowych.” W 1971 r. otrzymał stanowisko docenta. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Gryfa Pomorskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 09 stycznia 2024 r. o godzinie 14.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886