Opus Lab

17.09.2020 Ogłoszenia

Narodowe centrum nauki zaprasza do składania wniosków na projekty badawcze prowadzone we współpracy międzynarodowej OPUS LAB. Termin nadsyłania wniosków: 15 grudnia 2020.

Konkurs otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań

Informacje: Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, iwona.ciechanowicz@pum.edu.pl, tel: 914800-893

Koordynacja: Prorektor ds. Nauki prof. Jerzy Samochowiec

Więcej


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886