Oral Cavity in Pediatric Population as Target for Interdisciplinary Treatment

05.03.2021 Ogłoszenia

Nowoczesna opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą stawia przed lekarzami ważne wyzwania. Duża liczba pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi stwarza potrzebę optymalnego planowania leczenia wielospecjalistycznego ukierunkowanego na stwierdzone zaburzenia czynnościowe i estetyczne. Świadczenie wielospecjalistycznych usług stomatologicznych pacjentom w okresie rozwojowym musi być oparte na aktualnej wiedzy dotyczącej zmian związanych ze wzrostem i rozwojem. Jednocześnie wiedza pacjentów dotycząca dbałości o zdrowie jamy ustnej i poziom współpracy w leczeniu stomatologicznym są często nieadekwatne do poziomu ich oczekiwań co do przebiegu i efektów leczenia.

Z radością informuję, że wraz dr Martą Mazur z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie mam zaszczyt kierować numerem specjalnym czasopisma International Journal of Environmental Research and Public Health (IF=2,849) pod tytułem Oral Cavity in Pediatric Population as Target for Interdisciplinary Treatment.

Serdecznie zapraszam do zgłaszania prac dotyczących stanu zdrowia jamy ustnej dzieci, a zwłaszcza profilaktyki stomatologicznej, interdyscyplinarnego leczenia stomatologicznego dzieci, rozwoju zgryzu, nieprawidłowości zębowych oraz uszkodzeń szkliwa.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska

Link do czasopisma.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886