Ostatnie 7 dni rekrutacji na studia w PUM

15.09.2023 Ogłoszenia

Zapraszamy kandydatów na studia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie do rekrutowania w ramach 2. naboru na kierunki dwóch wydziałów PUM.

Rejestracja elektroniczna, wpłata opłaty rekrutacyjnej i termin składania kompletu dokumentów upływa 22 września 2022 r. o godz. 14.00. Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.

Oferujemy:

STUDIA STACJONARNE na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej (WFBMiML) na kierunkach:

  • Analityka medyczna, studia jednolite magisterskie
  • Biotechnologia medyczna, studia II stopnia

STUDIA I STOPNIA, NIESTACJONARNE na Wydziale Nauk o Zdrowiu (WNoZ) na kierunkach:

  • Dietetyka kliniczna
  • Kosmetologia studia I stopnia

STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE na Wydziale Nauk o Zdrowiu (WNoZ) na kierunkach:

  • Dietetyka kliniczna
  • Pielęgniarstwo   
  • Położnictwo   

STUDIA II STOPNIA, NIESTACJONARNE na Wydziale Nauk o Zdrowiu (WNoZ) na kierunkach:

  • Kosmetologia   
  • Pielęgniarstwo   
  • Położnictwo 

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886