Plebiscyt "Supertalenty w Medycynie"

22.04.2024 Ogłoszenia

Zapraszamy do udziału w 11. edycji plebiscytu organizowanego przez redakcję "Pulsu Medycyny”.
Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy do 39 roku życia, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach. Ten prestiżowy plebiscyt organizowany jest od 2012 roku. 

Udział w konkursie można zgłaszać osobiście (formularz zgłoszeniowy).
Prawo do nominowania kandydatów mają także osoby trzecie (w szczególności uczelnie, promotorzy, pracodawcy oraz organizacje społeczne lub zawodowe), pod warunkiem uzyskania zgody na udział w konkursie nominowanego kandydata.

Jury, w skład którego wchodzą wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny, oceniać będą kandydatów w trzech kategoriach:

  1. Osiągnięcia naukowe: W tej kategorii brane bedą pod uwagę m.in. granty, stypendia, publikacje i nagrody.
  2. Zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej: Obejmuje działalność charytatywną, związkową oraz w stowarzyszeniach.
  3. Perspektywy dalszego rozwoju: Ocena potencjału i umiejętności pracy zespołowej.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 5 maja 2024 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2024 r. Informacje o zwycięzcach konkursu ukażą się także na łamach „Pulsu Medycyny" oraz na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886