Podyplomowa NEUROLOGOPEDIA

10.09.2020 Ogłoszenia

Studia podyplomowe PUM kierowane do absolwentów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ze specjalizacją logopedyczną lub podyplomowych czterosemestralnych z zakresu logopedii.

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy, a także praktyczne przygotowanie logopedów do diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku starczego), u których występują zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego.

Możliwość zatrudnienia - neurologopeda ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji.

Neurologopedia to dziedzina zajmująca się diagnozowaniem i terapią osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, u których wystąpiła niepełnosprawność komunikacyjna. Opieką neurologopedyczną mogą być objęte zarówno noworodki, niemowlęta młodzież, jak i osoby dorosłe.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886