Polska Platforma Medyczna (PPM)

27.01.2021 Ogłoszenia

Ruszył portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym – repozytorium Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Obecnie w systemie prezentowane są publikacje i osiągnięcia naukowe za lata 1994 - 2020.

PPM ma na celu prezentację i promocję osiągnięć naukowych i potencjału badawczego naukowców PUM w Szczecinie w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Zapewnia otwarty dostęp do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium. Wszystkie pełne teksty są zgodne ze standardami WCAG. Platforma wiedzy dostępna jest tutaj.

PPM jest projektem partnerskim, realizowanym przez siedem uniwersytetów medycznych:

  1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu,
  2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  3. Gdański Uniwersytet Medyczny,
  4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  6. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  7. Warszawski Uniwersytet Medyczny
  8. oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi

„Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” to projekt realizowany w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886