Pomoc psychologiczna dla studentów

06.04.2020 Ogłoszenia

Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie otoczeni pomocą psychologiczną.

Do dyspozycji pozostaje psycholog, który w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pomoc świadczy telefonicznie lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886