Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dołączył do programu "Dziewczyny do nauki!"

09.02.2024 Ogłoszenia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce (11.02.2024) zainaugurowano dołączenie PUM do grona Uczelni i Instytutów działających dla środowiska kobiet w polskiej nauce w ramach programu "Dziewczyny do nauki!".
Ta inicjatywa to przedsięwzięcie naukowczyń z polskich uczelni medycznych i technicznych zainicjowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Fundacją Młodej Nauki i Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych, oraz koordynowane przez Akademię Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. 

Projekt ten ma za zadanie promować karierę naukową wśród studentek i doktorantek a także stanowić platformę wymiany wiedzy i doświadczeń również z naukowczyniami. 

Adresatami projektu są trzy grupy docelowe:
1) studentki i doktorantki polskich uczelni STEM oraz instytutów naukowych;
2) młode naukowczynie po uzyskaniu stopnia doktora;
3) doświadczone naukowczynie.

W ramach programu planowane jest organizowanie spotkań o roli kobiet w nauce, przedstawienie naszych lokalnych kobiecych role-models w obszarze STEM, a także zachęcenie studentek do zainteresowania się karierą badawczą - przybliżając jej blaski, cienie i wyzwania, jakie ze sobą niesie. Planowany jest również naukowy program mentoringowy skierowany do studentek i doktorantek PUM.

Przez wzgląd na fakt, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako pierwszy w regionie dołączył do tej prokobiecej inicjatywy, chcemy aby PUM stał się lokalnym przykładem skonsolidowanego środowiska kobiet nauk ścisłych i technicznych. Ambasadorką programu "Dziewczyny do nauki!" z ramienia PUM została lek. dent. Barbara Gronwald.

Więcej informacji o programie “Dziewczyny do Nauki” dostępne na stronie:

https://dziewczynydonauki.pl/

 

Inne Jednostki Uczestniczące w programie:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Wrocławska
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Polska Akademia Nauk
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, NCBR
 • Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej
 • Fundacja Wspierania Nauki i Rozwoju Edukacji "BITECH"
 • CEMS-EHESS

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886