Praca zdalna - polecenie Kanclerza PUM

25.03.2020 Ogłoszenia

Komunikat nr 3/2020 Kanclerza PUM z dnia 25 marca 2020 r.

W nawiązaniu do Komunikatu Nr 7/2020 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., polecam pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi „pracę zdalną” (tj. bez konieczności składania dokumentu „Polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej”), z zastrzeżeniem poniższych zapisów.

W przypadku jednostek administracyjnych, których działalność jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, zobowiązuję kierowników tych jednostek do wyznaczenia pracowników, którzy rotacyjnie będą świadczyć pracę w miejscu jej stałego wykonywania.

Zgłoszenia pracowników świadczących pracę w miejscu jej stałego wykonywania dokonuje kierownik jednostki administracyjnej na przesłany pocztą elektroniczną przez Dział Informatyki adres.

W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. ustalam nowe godziny wykonywania pracy, tj. od 800 do 1400.

Ponadto przypominam o obowiązku ustalenia z Działem Zaopatrzenia sposobu odbioru zamówionych materiałów.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886