Praca zdalna - polecenie Kanclerza PUM

10.04.2020 Ogłoszenia

Komunikat nr 4/2020 Kanclerza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dn.10.04.2020 r.

W nawiązaniu do Komunikatu Nr 8/2020 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r., polecam pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi „pracę zdalną” (bez konieczności składania dokumentu „Polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej”), z zastrzeżeniem poniższych zapisów.

W przypadku jednostek administracyjnych, których działalność jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, zobowiązuję kierowników tych jednostek do wyznaczenia pracowników, którzy rotacyjnie będą świadczyć pracę w miejscu jej stałego wykonywania. Zgłoszenia pracowników świadczących pracę w miejscu jej stałego wykonywania dokonuje kierownik jednostki administracyjnej w sposób dotychczasowy (udostępniony przez Dział Informatyki arkusz kalkulacyjny w dokumentach GoogleDocs).

W okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. wykonywanie pracy odbywa się w godzinach od 8:00 do 14:00.

mgr inż. Krzysztof Goralski
Kanclerz PUM


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886