Pracownia PUM częścią międzynarodowego konsorcjum IMAGene

20.01.2022 Ogłoszenia

Międzynarodowy zespół z polskim udziałem dr hab. n. med. Tomasza K Wojdacza, kierownika Samodzielnej Pracowni Epigenetyki Klinicznej PUM otrzymał grant w programie Horyzont 2020 na badania w zakresie wykrywania raka trzustki. Ta choroba jest niezwykle niebezpieczna. Ma najniższy wskaźnik przeżycia ze wszystkich nowotworów w Europie, ponadto krewni pacjentów mają co najmniej 2-krotnie większe ryzyko rozwoju choroby. Trwa zatem walka z czasem i opracowaniem technologii wczesnego wykrywania raka trzustki u osób z grup wysokiego ryzyka.

Uzyskany grant pozwoli rozwijać projekt „IMAgene”, którego innowacyjność polega na opracowaniu, skalibrowaniu i przetestowaniu kompleksowego algorytmu przewidywania ryzyka raka (CRPA), w szczególności raka trzustki u pacjentów bezobjawowych z grupy wysokiego ryzyka. Przedstawiciele pięciu europejskich krajów stworzyli Konsorcjum, którego koordynatorem jest dr Serena Oliveri z Europejskiego Instytutu Onkologii we Włoszech, a partnerami naukowcy prof. Victor Moreno z Hiszpanii, prof. Ovidiu Balacescu z Rumunii, prof. Louis Buscail z Francji i z Polski – dr hab n. med. Tomasz K. Wojdacz. 

- Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego projektu, szczególnie dlatego, że w naszej pracowni będą koordynowane wszystkie badania epigenetyczne dla Konsorcjum oraz dlatego, że do naszych badań dołączył prof. Marek Droździk, wybitny ekspert w sprawach etyki. – mówi dr hab. n. med Tomasz K Wojdacz, kierownik Samodzielnej Pracowni Epigenetyki  Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Realizacja projektu rozpocznie się w połowie 2022 roku i potrwa trzy lata. Konsorcjum otrzyma dofinansowanie z funduszy Komisji Europejskiej w obrębie ERA PerMed Confound, który ma na celu wspieranie badań medycyny personalnej. Zadaniem projektu będzie opracowanie nowego algorytmu integrującego dane kliniczne, środowiskowe, omiczne i epigenetyczne.

Więcej w Newsletterze nr 7 do pobrania: https://erapermed.isciii.es/category/newsletter/

 

human IMAGE


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886