Prezydenckie stypendia ruszyły

09.03.2021 Ogłoszenia

Nawet 10 tys. zł dla studenta i do 30 tys. dla doktoranta! Startuje kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin. Wnioski można składać do 30 marca.

Wyróżnione osoby mogą liczyć na zastrzyk finansowy w wysokości nawet 30 tys. zł. Warunki? Średnia ważona ocen minimum 4,7 i osiągnięcia naukowe.

Najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia Prezydenta Szczecina corocznie, od ponad 10 lat. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, które pozytywnie wpływają na rozwój Szczecina i regionu.

– To świetnie, że mamy w Szczecinie młodych, zdolnych ludzi – studentów i doktorantów – którym się chce – mówi Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina. – Miejskie stypendia są wyrazem uznania dla ich ciężkiej pracy i odważnego myślenia o przyszłości. Także o przyszłości naszego miasta i regionu.

Po stypendium sięgnąć mogą studenci i doktoranci, którzy:

 1. uczą się na szczecińskiej uczelni;
 2. są na ostatnim roku:
 • studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich
 • lub obronili pracę dyplomową w roku, w którym składają wniosek (student)
 • studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej i mają określony tytuł rozprawy doktorskiej
 1. posiadają osiągnięcia naukowe zdobyte w czasie studiów, czyli:
  • publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych,
  • nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych,
  • otrzymane granty badawcze,
  • wystąpienia na konferencjach, sympozjach,
  • certyfikaty, stypendia, wystawy, konkursy muzyczne oraz wizualne,
  • zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty,
  • studia równoległe lub na innych kierunkach,
  • współpracę  z otoczeniem kultury lub społeczno-gospodarczym w tym projekty wdrożeniowe.
 2. mają min. 4,7 średniej ważonej ocen zdobytych w roku poprzedzającym rok, w którym składają wniosek o stypendium;
 3. nie przebywają na urlopie (z wyjątkiem urlopów naukowych, w ramach stypendiów zagranicznych oraz urlopów zdrowotnych lub rodzicielskich);
 4. nie powtarzają roku.

Jak złożyć wniosek i uzyskać stypendium?

 1. Zapoznaj się z regulaminem przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.
 2. Sprawdź, czy spełniasz określone w regulaminie kryteria.
 3. Przygotuj listę potrzebnych dokumentów.
 4. Pobierz odpowiedni wniosek ze strony www.stypendia.szczecin.eu, wypełnij go, wydrukuj i podpisz. Nabór trwa do 30 marca.
 5. Zgromadź pozostałe dokumenty.
 6. Prześlij skan kompletnej dokumentacji pod adres akademickiszczecin@um.szczecin.pl lub dostarcz ją przed upływem ustalonego terminu do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.
 7. Poczekaj na informację zwrotną.
 8. W przypadku pozytywnej decyzji, już po podpisaniu umowy, otrzymasz pierwszą transzę wsparcia.
 9. Drugą transzę dostaniesz, gdy tylko obronisz pracę i przedstawisz odpowiednie dokumenty (wyjątek – jeśli obroniłeś pracę dyplomową w roku, w którym składasz wniosek, stypendium zostanie Ci wypłacone jednorazowo, po podpisaniu umowy).

Więcej informacji: https://stypendia.szczecin.eu/


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886