Profesor PUM w Top Medicine Scientists w Polsce

16.05.2022 Ogłoszenia

Prof. Jan Lubiński, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych znalazł się na 2. miejscu w rankingu Top Medicine Scientists w Polsce.

To prestiżowe zestawienie najlepszych naukowców w dziedzinie medycy uwzględnia Indeks Hirscha, liczbę publikacji naukowych w latach 2014-2021 oraz liczbę cytowań. Zostało przygotowane przez portal Research.com na podstawie danych opublikowanych w Google Scholar i Microsoft Academic Graph.

– W drugiej połowie lat 80. zrozumiałem, że ogromną szansą jest genetyka. I to się potwierdziło. Udało nam się stworzyć w Szczecinie ośrodek, który jest rozpoznawany poza granicami naszego kraju. Dziś przyjeżdżają do nas naukowcy z całego świata, by szukać swojej szansy. – powiedział prof. Jan Lubiński – Zawsze lubiłem studiować w sposób pogłębiony, przywiązywałem wagę do projektów, w których coś budowałem, tworzyłem. To jest cecha, której wystarczająco się nie docenia. – prof. Lubinski podkreślił wypadkową wielu czynników swoich badań – Zajmowałem się jako patolog diagnostyką nowotworów, cały czas szukałem nowych rozwiązań. Bardzo szybko zrozumiałem, że jeśli chcę prowadzić badania w Polsce, muszą one być niskonakładowe, opierać się na dobrym pomyśle i dobrej organizacji oraz mieć charakter wdrożeniowy i międzynarodowy.  

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886