Profesor z PUM w EBCOG

15.02.2021 Ogłoszenia

Prof. Sebastian Kwiatkowski, prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM – polskim delegatem European Board & College of Obstetrics and Gynecology.

Do tej roli prof. Kwiatkowskiego wytypował Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Profesor Kwiatkowski zasilił skład tego szanowanego ogólnoeuropejskiego gremium położnictwa i ginekologii. Jest jednym z dwóch reprezentantów z naszego kraju.

European Board & College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG), inaczej Europejska Rada i Kolegium Położnictwa i Ginekologii zajmuje się działaniami mającymi na celu poprawę zdrowia kobiet oraz dzieci nienarodzonych i noworodków. Najwyższym celem kolegium jest zapewnianie wysokiej jakości świadczenia zdrowotnego i bezpieczeństwa pacjentom. EBCOG opracowała dwa zestawy standardów opieki nad zdrowiem kobiet – jeden dla usług położniczych i neonatologicznych i jeden dla usług ginekologicznych.

EBCOG promuje najwyższe możliwe standardy opieki zdrowotnej, zajmuje się m.in. edukacją w tym zakresie oraz szkoleniami.

POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW
EUROPEAN BOARD & COLLEGE OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886