Profesura NAWA

28.04.2022 Ogłoszenia

Zapraszamy do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który wspiera działalności naukowo-badawczą i dydaktyczną polskich jednostek akademickich i naukowych poprzez włączanie w swoje działania zagranicznych naukowców światowej klasy.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie może złożyć wniosek i zatrudnić naukowców, którzy poprowadzą projekty odpowiadające na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. Stworzenie zespołu badawczego pod kierownictwem światowej klasy naukowca jest szansą na wykorzystanie i rozwinięcie potencjału naukowego naszej uczelni.

Szczegółowe informacje:

Termin składania aplikacji upływa 23 maja 2022 r.

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886