PUM uczestnikiem XX Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki

08.10.2020 Ogłoszenia

Festiwal, zainicjowany przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, jest wspólnym dziełem wyższych uczelni oraz placówek naukowych Szczecina i Koszalina. Adresowany jest głównie do młodzieży szkolnej, ale i akademickiej oraz dorosłych mieszkańców regionu.

Wyższe uczelnie, w tym Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, otwierają drzwi sal wykładowych, laboratoriów i pracowni. PUM zaprosił młodzież do Centrum Symulacji Medycznej, gdzie pokażemy licealistom, stojącym przed wyborem uczelni, w jakich warunkach i na jakim sprzęcie odbywają się praktyczne zajęcia niemal wszystkich kierunków studiów medycznych w PUM.

Naszymi gośćmi będzie młodzież ze szczecińskich szkół średnich, z Liceum Ogólnokształcącego nr II, z Liceum Ogólnokształcącego nr XIII, z Zespołu Szkół Prywatnych „Słoneczne” oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Generała Władysława Andersa w Złocieńcu.

Dziesięcioosobowe grupy uczniów, w reżimie sanitarnym, będą mogły podejrzeć pracę w naszych pracowniach między innymi w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), na bloku operacyjnym, w sali porodowej, zajrzą też do wnętrza karetki ratunkowej, odwiedzą sale pielęgniarskie oraz sale ALS (zaawansowanych czynności resuscytacyjnych).

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otwarty jest na takie inicjatywy. Również poza terminem Festiwalu zapraszamy zachodniopomorską młodzież do odwiedzania nas. Będzie nam miło, jeśli w ten sposób pomożemy Wam w wyborze kierunku na przyszłość!

Kontakt:
Centrum Symulacji Medycznej PUM
ul. Klonowica 50, 71-240 Szczecin
Telefon: +48 91 81 06 201
Email: csm@pum.edu.pl
Strona intenetowa CSM

Film promocyjny - PUM to Szczecin – 1. Trening czyni mistrza
Film promocyjny - CSM PUM podczas Dni Otwartych FE


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886