PWN Nauka do naukowców, dydaktyków i doktorantów

23.10.2020 Ogłoszenia

Fundacja Rektorów Polskich, w imieniu WN PWN,  przekazuje informację o wydaniu nowego numeru nowego e-czasopisma PWN Nauka skierowanego do naukowców, dydaktyków i doktorantów.

Tematem numeru jest OTWARTA NAUKA (OS). O meandrach europejskiego ustawodawstwa oraz o tym, jak będzie wyglądać OS w polskiej nauce, pisze dr Iryna Degtyarova z FRP oraz doradca EURODOC.

PWN Nauka śledzi najważniejsze zmiany w nauce i szkolnictwie wyższym. Dlatego oprócz wątku OS do tego wydania zaproszeni zostali:

  • prof. Jerzy Woźnicki (FRP), z którym red. Błażej Grygo rozmawia na temat zmian w szkolnictwie wyższym po pierwszym semestrze pracy zdalnej, a także o wyborach rektorskich i niezbędnych korektach dotyczących listy czasopism punktowanych, wreszcie o przyszłych wyzwaniach KRASP;
  • prof. n. med. Piotr Lipiec z łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, który udzielił wywiadu na temat kształcenia studentów medycyny, a także rozwoju nauk medycznych w Polsce;
  • dr hab. Rafał Wiśniewki prof. ucz. przedstawia złożoną sytuację uczestników programu Erasmus+ w czasach lockdown.

Redakcja zadbała także o stałe kolumny. Zaprasza do wywiadu z przedstawicielem Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Przewodniczący Aleksy Borówka odpowiada m.in. na pytanie dlaczego doktoranci chcą podlegać parametryzacji. Zaprezentowany jest fragment książki – Projekty naukowe – dr Justyny Małkuch-Świtalskiej oraz komentarz prawniczy mec. Macieja Tomaszewskiego – tym razem art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli kiedy dydaktycy mogą legalnie udostępniać studentom materiały chronione prawem autorskim.

Rejestracja na liście subskrybentów e-czasopisma spowoduje, że będą Państwo otrzymywać je bezpośrednio na skrzynkę e-mail.

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEJ  SUBSKRYPCJI


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886