RATOWNICTWO MEDYCZNE

08.09.2020 Ogłoszenia

Jeśli chcesz mieć pracę z misją, nieść pomoc innym. Jeśli jesteś odważny i odporny psychicznie – to kierunkiem medycznym dla Ciebie może być ratownictwo medyczne.

Studenci zdobywają wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk medycznych. Absolwenci po ukończeniu trzyletnich studiów I stopnia nabywają umiejętności niesienia pomocy ratunkowej w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny.

Oferujemy modułowy program studiów o charakterze praktycznym, zajęcia praktyczne realizowane w małych grupach w renomowanych jednostkach klinicznych, w nowoczesnych pracowniach Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz w Centrum Symulacji Medycznej PUM. Profesjonalna kadra dydaktyczna zapewnia wysoki poziom kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod, w tym zajęć online.Student zdobywa także doświadczenie w pracy  w zespole terapeutycznym.

 91 48 00 816, 91 48 00 817 i 91 48 00 827

 rekrut@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886