Rekrutacja na kolejne trzy kierunki studiów zakończona

22.07.2021 Ogłoszenia

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej (WFBMiML) zakończył rejestrację kandydatów na studia. Dokumenty nadal można składać, termin upływa 3 sierpnia 2021 r. Następna lista rankingowa zostanie ogłoszona 4 sierpnia br. około godziny 14:00.

Na poniższe kierunki WFBMiML kandydowało łącznie 878 osób na 180 dostępnych miejsc. Statystyka  kształtuje się następująco:

  • Farmacja, studia jednolite magisterskie, 5 osób na 1 miejsce, (ubiegły rok 3 osoby).
  • Biotechnologia medyczna studia I stopnia, 5 osób na 1 miejsce, (ubiegły rok 3 osoby).
  • Analityka medyczna, studia jednolite magisterskie,  5 osób na 1 miejsce (ubiegły rok 2 osoby).

Na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej, podobnie jak w przypadku rekrutacji na Wydział Medycyny i Stomatologii (WMiS), liczba kandydatów na jedno miejsce wzrosła w stosunku do roku ubiegłego.

Przy okazji przypominamy, że rekrutacja na studia stacjonarne na Wydziale Medycyny i Stomatologii zakończyła się 15 lipca br. Termin składania dokumentów upływa 27 lipca br., a następna lista ukaże się 28 lipca br., około godziny 14:00. W przypadku tego Wydziału zgłosiło się 6,2 tys. kandydatów, Na kierunku lekarskim przypadło 17 osób na jedno miejsce, a lekarsko-dentystycznym aż 26 kandydatów na jedno miejsce.

Szczegółowe informacje kandydatom na studia w PUM podawane są na stronie REKRUTACJA.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886