Rok akademicki 2020/2021 - zasady organizacji zajęć

22.09.2020 Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie o zasadach organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zapoznajcie się Państwo z Zarządzeniem Rektora PUM nr 135/2020, które określa w szczegółach postępowanie obowiązujące studentów oraz dydaktyków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Zarządzenie Nr 135/2020
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.) oraz § 49 ust. 1 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886