Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów

23.10.2020 Ogłoszenia

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej organizuje konkursy skierowane do studentów i doktorantów oraz buduje platformę, której celem jest wsparcie działalności kół naukowych w czasie pandemii.

Kształcenie online odbiło się na zaangażowaniu studentów i doktorantów w aktywność naukową oraz kulturalną, a liczne wydarzenia, zaplanowane na semestr letni roku akademickiego 2019/2020, musiały zostać odwołane. Stąd inicjatywa Parlamentu, wsparta przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, by zaktywizować młode osoby na uczelniach.

Absolwenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich, a także studiów doktoranckich mogą nadsyłać zgłoszenia do konkursu, dotyczącego prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. Zapraszamy.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886