Study medicine and dentistry in English!

19.07.2022 Ogłoszenia

Study medicine and dentistry in English at one of the best medical universities in Poland. Admission process is open until the 26th of July 2022. Looking forward to seeing you :blush: Short films about us!

Studiuj medycynę i stomatologię w języku angielskim na jednej z najlepszych uczelni medycznych w Polsce. Rekrutacja trwa do 26 lipca 2022 roku. Zapraszamy i czekamy na Was :blush: Krótkie filmy o nas!


PUM - Studies in English - MEDICINE - YouTube

PUM - Studies in English - DENTISTRY - YouTube


PUM - Studia po angielsku - MEDYCYNA - YouTube

PUM - Studia po angielsku - STOMATOLOGIA - YouTube


PUM - Studies in English - TEACHERS - YouTube

PUM - Studia po angielsku - NAUCZYCIELE - YouTube


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886