Szkolenie w ramach projektu "Integration – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie"

12.10.2023 Ogłoszenia

Realizujesz projekt na przeprowadzanie badania klinicznego, planujesz złożyć taki projekt w przyszłości, jesteś w zespole badawczym badania klinicznego, wspierasz badaczy w realizacji badań klinicznych?
To szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Pracownicy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w ramach projektu, pn. „Integration – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój umowa POWR.03.05.00-00-Z047/18-00 mają szansę uczestniczyć w dwudniowym spotkaniu z ekspertami w dziedzinie:
1. Procesu wytworzenia produktu leczniczego na potrzeby realizacji projektów na prowadzenie badania klinicznego. Praw i obowiązków sponsora, badacza, koordynatora.
2. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie w wymogami polskiego prawa, w szczególności zarządzania dokumentacją badania klinicznego. Praw i obowiązków sponsora, badacza, koordynatora.
3. Etapów kontroli jakości, zarządzania jakością w badaniach klinicznych. Praw i obowiązków sponsora, badacza, koordynatora.
4. Ochrony danych osobowych w badaniach klinicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia oraz warunkami udziału (pliki do pobrania).


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886