Trwa rekrutacja na „MBA w ochronie zdrowia”

26.03.2024 Ogłoszenia

Studiuj MBA w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Trwa rekrutacja na „MBA w ochronie zdrowia".

Studia podyplomowe Master of Business Administration w ochronie zdrowia realizowane są przez Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Proponowane studia, prowadzone są w języku polskim i  kierowane są do osób, które ukończyły studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie dowolnego kierunku. Adresowane są do osób pracujących zawodowo w sektorze ochrony zdrowia oraz jego otoczeniu.

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który potrafi skutecznie kierować podmiotem funkcjonującym w sektorze ochrony zdrowia. Efektem uzyskanej wiedzy i kompetencji będzie wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Ukończenie studiów związane będzie ze zdaniem egzaminów modułowych oraz przygotowaniem pracy dyplomowej i jej obroną.

Studia będą realizowane na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i będą trwały cztery semestry (515 godzin lekcyjnych, w tym 160 godz. w systemie e-learningowym, 70 pkt. ECTS) i zawierać będą 18 modułów tematycznych (obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych):

 1. Organizacja systemu ochrony zdrowia
 2. Podstawy zarządzania i organizacji w podmiotach leczniczych
 3. Ekonomiczne podstawy decyzji w ochronie zdrowia
 4. Negocjacje i mediacje
 5. Komunikacja marketingowa w ochronie zdrowia
 6. Systemy informatyczne zarządzania
 7. Rachunkowość zarządcza
 8. Zarządzanie projektami w podmiotach leczniczych
 9. Zarządzanie operacyjne w praktyce podmiotu ochrony zdrowia
 10. Elementy prawa gospodarczego i sektorowego
 11. Psychologia rozwoju osobistego
 12. Finanse w podmiotach ochrony zdrowia
 13. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 14. Metody ilościowe i analiza danych
 15. Zarządzanie strategiczne
 16. Nowe technologie w ochronie zdrowia
 17. Warsztaty dyplomowe
 18. Egzamin dyplomowy

 

Rekrutacja prowadzona jest przez Centrum Kształcenia Podyplomowego PUM (tel. 91 48 00 960, e-mail: s.podyplomowe@pum.edu.pl). O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie minimalnej liczby uczestników: 24 osoby; maksymalna liczba osób objętych kształceniem: 30.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli akademickich, reprezentujących różne środowiska akademickie, a także przez ekspertów rynku usług medycznych, co daje niepowtarzalną szansę na rozwój osobisty oraz na wdrożenie w pracy zawodowej poznanych mechanizmów oraz dobrych praktyk.

Więcej informacji na stronie: https://www.pum.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe/mba_w_ochronie_zdrowia


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886