Wspomnienie o zmarłej prof. Zdzisławie Kornacewicz-Jach

26.06.2020 Ogłoszenia

Prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach ukończyła studia w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1974 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1979 r. Tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych zdobyła w 1981 r., a habilitowała się w 1987 r.

Tytuł profesora p. Kornacewicz-Jach otrzymała w 1996 r. W latach 1981-1983 odbyła naukowy staż w Paryżu, gdzie podczas nowatorskiej operacji serca asystowała prof. Andreasowi Grüntzigowi, który nazywany jest "ojcem angioplastyki wieńcowej".

Prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach jest współtwórcą rozwiązań racjonalizatorskich oraz jako pierwsza  opracowała szczegółową symptomatologię zespołu wypadania płatka zastawki dwudzielnej, przyczyniając się do uściślenia kryteriów rozpoznania tego zespołu. Utworzyła kardiologiczne laboratorium elektrofizjologiczne. Pierwsza w Polsce wprowadziła stół uchylny dla diagnostyki omdleń. Autorka i współautorka 140 prac naukowych i 7 monografii naukowych. Promotor 19 doktorantów i opiekun 7 habilitacji.  Członek Rady Naukowej „Kardiologia Polska”, „Czynniki Ryzyka”, „Folia Caeriologica”, Członek Zarządu Głównego PTK i Przewodnicząca Sekcji ds. Chorób Serca u Kobiet.

Prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach urodzona w 15 kwietnia 1950 r. w Słupsku, zmarła 23 czerwca 2020 r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 29 czerwca 2020 roku o godz. 10:00 w Nawie Głównej Kaplicy Cmentarza Centralnego w Szczecinie.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886