Wyniki ewaluacji 2023

18.01.2023 Ogłoszenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w ocenie jakości działalności naukowej otrzymał najwyższą kategorię „A+”, świadczącą o jakości prowadzonych badań w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

Uznano ponadprzeciętną efektywność badawczą naszej Uczelni, gdyż kategorię „A+” otrzymują podmioty o międzynarodowym znaczeniu osiągnięć i wiodącym wpływie na rozwój w reprezentowanej dziedzinie w skali kraju.

Nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu natomiast, decyzją Ministerstwa Nauki i Edukacji, otrzymały drugą najwyższą w kolejności kategorię „A” według wagi kryteriów w poszczególnych dyscyplinach. Dzięki ewaluacji przeprowadzonej w obrębie poszczególnych dyscyplin w ramach uczelni ich przedstawiciele, z różnych wydziałów, łączą swój potencjał naukowy, którego efekty widoczne są w uzyskanych ocenach.

Wynik ewaluacji jest kluczowym w działalności Uczelni, gdyż przekłada się bezpośrednio na uprawnienia do prowadzenia studiów, a także szkół doktorskich oraz nadawania stopni i tytułów; zależy od niego także wysokość subwencji przeznaczonej na naukę.

Przyznane kategorie naukowe są ważnym sygnałem o dostrzeżeniu i rozpoznaniu środowiska naukowego naszej Alama Mater. Jest to tym samym istotny krok i asumpt w stronę ubiegania się o uzyskanie statusu uczelni badawczej, dołączenia do grona wybranych, prestiżowych ośrodków naukowych w kraju oraz uzyskania większych środków na rozwój i działalność naukową Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886