Wyróżnienie FNP dla naukowca z PUM

07.08.2023 Ogłoszenia

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) przyznała dr n. med. Karolinie Kot stypendium dla wybitnych młodych uczonych.

Najważniejszym dokonaniem dr n. med. Karoliny  Kot w trakcie prowadzonych badań było potwierdzenie występowania stanu zapalnego w gałkach ocznych myszy zarażonych donosowo Acanthamoeba sp. i potwierdzenie migracji pełzaków wzdłuż nerwu wzrokowego z mózgu do gałki ocznej. Wyniki stały się pierwszymi doniesieniami dotyczącymi patofizjologii inwazji gałki ocznej żywicieli z uogólnioną akantamebozą. 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, działająca w Polsce od 1991 roku, jest instytucją non profit wspierającą wybitnych uczonych oraz zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki. Wspomaga także innowacyjne przedsięwzięcia oraz komercjalizację odkryć i wynalazków naukowych.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886