Zapomoga dla studenta

09.04.2020 Ogłoszenia

Pandemia zaczyna istotnie wpływać na sytuację finansową niektórych polskich gospodarstw domowych. Utrata pracy lub obniżenie wynagrodzeń rodziców naszych studentów, którzy wspierają ich w nauce, bądź ich samych – nie pozostają bez wpływu na codzienne życie.

W związku z tym informujemy, że w ramach Funduszu Stypendialnego nasi studenci mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę finansową. Będzie ona udzielana osobom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. Wysokość zapomogi będzie ustalana indywidualnie przez Komisję Stypendialną.

Wystarczy wypełnić wniosek i wysłać go pocztą do Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów PUM.


Adres:
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dział Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886