Zapraszamy na Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców „Człowiek w systemie nauk o zdrowiu”

03.06.2024 Ogłoszenia

W dniach 7-8 czerwca 2024 roku w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1, odbędzie się Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców „Człowiek w systemie nauk o zdrowiu”. Bałtyckie Sympozjum to interdyscyplinarne, cykliczne wydarzenie, realizowane przez Katedrę Medycyny Społecznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


7 czerwca 2024 r. - Sesja Inauguracyjna Sympozjum (aula PUM ul. Rybacka 1, Szczecin)
8 czerwca 2024 r. - Warsztaty konferencyjne "Sztuka autoprezentacji z elementami mowy ciała" (Wydział Nauk o Zdrowiu PUM ul. Żołnierska 48, Szczecin)

Organizatorami tegorocznego Sympozjum Młodych Naukowców są: Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ oraz Fundacja „Auxilium”. Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów i młodych pracowników (do dwóch lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora), którzy prowadzą badania i realizują się w szeroko pojętym obszarze medycznym, naukach o zdrowiu, promocji i ochronie zdrowia.

 

Komitet Naukowy
prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz – Przewodnicząca
prof. dr hab. n. med. Violetta Dziedziejko
prof. dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska
prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś
prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Iwona Rotter
prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka
prof. dr hab. n. med. Maciej Tarnowski
dr hab. n. zdr. Małgorzata Szkup


Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz - Przewodnicząca
dr n. zdr. Anna Knyszyńska
dr n. zdr. Artur Kotwas
dr n. zdr. Agnieszka Nieradko-Heluszko
dr n. zdr. Paulina Zabielska
dr n. hum. Krzysztof Zdziarski
Magdalena Pacanowska
Marcin Grajek

Do pobrania:
Program Sesji Inauguracyjnej

Serdecznie zapraszamy


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886