Zaproszenie do IMMEDIATE

05.09.2022 Ogłoszenia

Międzynarodowy projekt Imminent Disease Prediction and Prevention at the Environment Host Interface (IMMEDIATE), mający na celu ocenę funkcjonowania osi dieta-mikrobiom-immunometabolizm, będzie realizowany w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie przez dziesięcioosobowy zespół badaczy pod kierownictwem naukowym dr hab. n. zdr.  Karoliny Skoniecznej-Żydeckiej, kierownika Samodzielnej Pracowni Badań Biochemicznych, Prodziekana ds. nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM. Badania są realizowane dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej w ramach programu HORYZONT 2022.  

Już w styczniu 2023 r. rozpocznie się nabór uczestników do badań. Wówczas zaproszeni będą pracownicy ochrony zdrowia: lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni pracujący w systemie zmianowym.

W projekcie wartym 8 mln euro uczestniczy 12 instytucji, w tym m.in. Uniwersytet Medyczny Charite w Berlinie, Instytut Max-Delbrueck z Berlina, Instytut Weizmann z Izraela, Imperial College z Londynu, 3 podmioty gospodarcze i polski zespół złożony z pracowników Samodzielnej Pracowni Badań Biochemicznych, Zakładu Żywienia i Metabolomiki oraz Zakładu Pielęgniarstwa PUM. Nasi naukowcy przeprowadzą badanie interwencyjne z Akkermansia muciniphila. Udział PUM w projekcie wyniesie ok. 1,3 mln złotych.

Przewlekły stan zapalny jest czynnikiem patogenetycznym większości chorób człowieka. Projekt IMMEDIATE ma na celu ocenić funkcjonowanie osi dieta-mikrobiom-immunometabolizm, która stanowi wrota dla inicjacji procesu chorobowego. Celem drugorzędowym jest ocena strategii wsparcia tej osi dla utrzymania dobrego samopoczucia pacjenta.  

Zdobyta wiedza pozwoli zrozumieć procesy poprzedzające dysfunkcję lub uszkodzenie narządu oraz zidentyfikować biomarkery w stadium przedobjawowym, a także czynniki ryzyka związane z przejściem ze stanu zdrowia w proces chorobowy, umożliwi wdrożyć ukierunkowane i spersonalizowane interwencje mające na celu zapobieganie nieodwracalnym uszkodzeniom narządów.

Metabolity mikrobioty jelitowej są kluczowymi przekaźnikami między dietą, mikrobiotą i gospodarzem, utrzymując równowagę pro- i przeciwzapalną. Badanie wykorzystuje najnowocześniejsze technologie -omiczne (tj. metagenomika, metabolomika), dostępne w ramach konsorcjum IMMEDIATE. W projekcie wykorzystane zostaną dane kliniczne trwających badań obserwacyjnych u osób zdrowych jak i osób z grup ryzyka znajdujących się w stadium „przed chorobą”, w tym kohorty biorców przeszczepu nerki, u których czynność narządu została przywrócona. Każda z tych grup cechuje się odmiennymi modulatorami środowiskowymi, w tym nawykami żywieniowymi.  Identyfikacja biomarkerów pochodzenia klinicznego i -omicznego, dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, wygeneruje spersonalizowany wynik oceny ryzyka rozwoju przewlekłego stanu zapalnego, a tym samym umożliwi lepsze przewidywanie indywidualnego ryzyka przejścia ze zdrowia w stan chorobowy.

Badanie interwencyjne z zastosowaniem tzw. nowej żywności, tj. pasteryzowanej bakterii Akkermansia muciniphila o silnych właściwościach immunokompetentnych pozwoli ocenić skuteczność nieinwazyjnej terapii dla homeostazy biomarkerów klinicznych i zachowania dobrego samopoczucia.

Aplikacje mobilne, opracowane przez konsorcjum IMMEDIATE we współpracy z organizacjami pacjenckimi, umożliwią translację tych opartych na wiedzy interwencji zdrowotnych co pozwoli na samodzielne zarządzanie własnym zdrowiem.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886