ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

18.08.2021 Ogłoszenia

Zapraszamy na studia drugiego stopnia – studentów, absolwentów i osoby już aktywne zawodowo.  Ukończenie tego nowego w PUM kierunku poszerzy Państwa kompetencje w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, bądź prowadzenia własnej działalności.

Spektrum zatrudnienia po ukończeniu studiów jest szerokie. Począwszy od działów organizacyjnych, zarządczych oraz administracyjnych placówek ochrony zdrowia, inspekcji sanitarnych oraz jednostek administracji publicznej, po organizacje o charakterze prozdrowotnym, czy instytucje ubezpieczeniowe, farmaceutyczne, a także obiekty turystyki zdrowotnej i wellness.

Wiedzę i umiejętności menedżerskie oraz profesjonalizm kierowania zespołami ludzkimi zdobędą Państwo dzięki zajęciom, prowadzonym przez wykwalifikowanych dydaktyków PUM, którzy prowadzą również studia MBA.

Oferujemy także inne kierunki na Wydziale nauk o Zdrowiu PUM:

  1. Dietetyka kliniczna
  2. Fizjoterapia
  3. Kosmetologia
  4. Pielęgniarstwo
  5. Położnictwo
  6. Psychologia Zdrowia
  7. Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886