Zgłoś się do kolejnej edycji konkursu Złoty Skalpel

09.08.2021 Ogłoszenia

To prestiżowe wydarzenie, organizowane przez redakcję „Pulsu Medycyny” już od 13 lat, ma na celu promowanie postaw proinnowacyjnych oraz wspieranie pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, podnoszących jakość opieki medycznej.

W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby, zespoły badawcze, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje, gminy oraz inne instytucje, które w ostatnim roku poszczycić się mogą:

  • wynalezieniem nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej;
  • opracowaniem nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia;
  • unowocześnieniem polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań światowych.

Zgłoszenia można składać do 10 września 2021 r.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886